Tình yêu, cơ bản cần được xây dựng bằng niềm tin cả hai dành cho nhau.

Đăng bởi Hoà Minh - Lượt xem 15
Chuyên mục Danh ngôn về tình yêu