Nếu ta không nuông nấng cha mẹ lúc còn sống thì có ích gì mà cúng tế khi đã chết.

Đăng bởi Mạnh Sang - Lượt xem 2.2k
Chuyên mục Danh ngôn về gia đình