Ý chí là điều quan trọng – chừng nào bạn có nó, bạn vẫn an toàn.

Đăng bởi Mạnh Sang - Lượt xem 6.2k
Chuyên mục Danh ngôn về sự nghiệp Danh ngôn về ý chí