Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về khoa học / Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ .

Society lives by faith, and develops by science.

Xem thêm:  Phân tích truyện ngắn Thuốc của nhà văn Lỗ Tấn – Văn mẫu lớp 12 đặc sắc nhất

Check Also

Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển.

Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển.

Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *