Voi một ngà, đàn bà một mắt

Đăng bởi Lê Sơn - Lượt xem 4.6k
Chuyên mục Tục ngữ chọn lọc