Home / Những câu tục ngữ hay / Voi một ngà, đàn bà một mắt

Voi một ngà, đàn bà một mắt

Voi một ngà, đàn bà một mắt

Voi một ngà, đàn bà một mắt.

Xem thêm:  Nhiều tiền thiên niên vạn đại

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. Xem thêm:  Muốn ăn cá, phải thả câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *