Việc tốt nhất trên thế gian, không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.

Đăng bởi Hoà Minh - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Danh ngôn đạo đức