Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận.

Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận.

Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận.

Văn hóa: tiếng kêu của khi đối diện với số phận.

Culture: the cry of men in face of their destiny.

Xem thêm:  Tôi không bao giờ chờ đợi thấy được công việc hoàn hảo từ người không hoàn hảo.

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *