Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Danh ngôn về tuổi trẻ