Home / Những câu tục ngữ hay / Trước lạ, sau quen

Trước lạ, sau quen

Trước lạ, sau quen

Trước lạ, sau quen.

Xem thêm:  Một lời nói, một đọi máu

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. >> Tải tài liệu này về ngay Xem thêm:  Cười người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *