Home Những câu danh ngôn hay Trong sự vùi dập của số phận, điều dễ nhìn thấy nhất là khí tiết của một người.