Home / Những câu tục ngữ hay / Trai trứng cá, gái má hồng

Trai trứng cá, gái má hồng

Trai trứng cá, gái má hồng

Trai trứng cá, gái má hồng.

Xem thêm:  Để một thì giàu, chia nhau thì khó

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. Xem thêm:  Nam trúng chữ, nữ trúng kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *