Trai trứng cá, gái má hồng

Đăng bởi Lê Sơn - Lượt xem 4.6k
Chuyên mục Tục ngữ chọn lọc