Thời gian không làm nên ý nghĩa cuộc sống, mà là cách sống làm nên ý nghĩa của thời gian.

Đăng bởi Lê Sơn - Lượt xem 1.9k
Chuyên mục Danh ngôn nổi tiếng Danh ngôn về sống đẹp