Home / Những câu tục ngữ hay / Tháng năm đi trước, tháng mười chẳng ngược về sau

Tháng năm đi trước, tháng mười chẳng ngược về sau

Tháng năm đi trước, tháng mười chẳng ngược về sau

Tháng năm đi trước, tháng mười chẳng ngược về sau.

Xem thêm:  Mau mùa sông, dông mùa đồng

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. Xem thêm:  Mống vàng thời nắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *