Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về cuộc sống / Thậm chí nếu một con rắn không độc, nó sẽ giả vờ là có độc.

Thậm chí nếu một con rắn không độc, nó sẽ giả vờ là có độc.

Thậm chí nếu một con rắn không độc, nó sẽ giả vờ là có độc.

Thậm chí nếu một con rắn không độc, nó sẽ giả vờ là có độc.

Even if a snake is not poisonous, it should pretend to be venomous.

Xem thêm:  Hương thơm của hoa lan chỉ theo hướng gió.Nhưng lòng tốt của một người lan tỏa theo mọi hướng.

Check Also

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *