Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu báu.

Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu báu.

Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu báu.

Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu báu.

Adversity is the diamond dust Heaven polishes its jewels with.

Xem thêm:  Mọi quan điểm ở thời khắc khởi đầu đều chỉ thuộc về thiểu số duy nhất một người.

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *