Home / Tag Archives: niềm vui

Tag Archives: niềm vui

Bài học từ cái chết

Bài học từ cái chết

Câu chuyện kể rằng: Có sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào …

Read More »

Quà miễn phí

Quà miễn phí

8 món quà miễn phí dành cho bạn 1) Quà tặng từ sự lắng nghe  Nhưng bạn phải thật sự lắng nghe. Không phiền nhiễu, không lơ là, không nghĩ cách trả lời. Chỉ đơn thuần lắng nghe mà thôi. Xem câu chuyện về sự lắng nghe 2) Quà tặng …

Read More »