Home / Những câu tục ngữ hay / Sống gửi, thác về

Sống gửi, thác về

Sống gửi, thác về

Sống gửi, thác về.

Xem thêm:  Nhất song nhà, nhì xà trẹo

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. Xem thêm:  Tiết kiệm sẵn có đồng tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *