Phải tin vào mình trước, sau đó người khác mới tin vào bạn.

Đăng bởi Hoà Minh - Lượt xem 6.2k
Chuyên mục Kho tàng danh ngôn