Nỗi bất hạnh làm ra con người, còn con người làm ra hạnh phúc.

Đăng bởi Mạnh Sang - Lượt xem 1.6k
Chuyên mục Danh ngôn về hạnh phúc