Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.

Đăng bởi Hùng Dũng - Lượt xem 2.2k
Chuyên mục Danh ngôn về công việc