Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.

Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.

Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.

Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.

Great ideas originate in the muscles.

Xem thêm:  Chỉ có những kẻ ngu và người chết là chẳng bao giờ chịu thay đổi ý kiến.

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *