Người không học như ngọc không mài.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 2k
Chuyên mục Danh ngôn về giáo dục

Người không học như ngọc không mài

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 0
Chuyên mục Tục ngữ chọn lọc