Home / Những câu danh ngôn hay / Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

thegioidanhngon img - Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Xem thêm:  Khi bạn tháo gỡ chiếc kính hồng hay đen về cuộc đời trên mắt thì có lẽ bạn đã là một người trưởng thành rồi đấy!

Check Also

Bạn thành công khi bạn hài hòa với quá khứ, tập trung vào hiện tại, và lạc quan về tương lai.

Bạn thành công khi bạn hài hòa với quá khứ, tập trung vào hiện tại, và lạc quan về tương lai.

Bạn thành công khi bạn hài hòa với quá khứ, tập trung vào hiện tại, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *