Home / Những câu nói hay / Nếu ước mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, Nó quá nhỏ đối với bạn.

Nếu ước mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, Nó quá nhỏ đối với bạn.

Nếu ước mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, Nó quá nhỏ đối với bạn.

Nếu ước mơ của bạn không khiến bạn , Nó quá nhỏ đối với bạn.

Xem thêm:  Ý nghĩa của hi vọng, sợ hãi và thời gian

Check Also

Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.

Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.

Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi. >> Tải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *