Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn vui hài hước / Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.

If I decide to be an idiot, then I’ll be an idiot on my own accord.

Xem thêm:  Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi rồi cũng sẽ thành công như tôi.

Check Also

Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *