Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về cuộc sống / Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.

Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.

Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.

Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.

If there were no bad people, there would be no good lawyers.

Xem thêm:  Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn. Nếu có ai làm tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi.

Check Also

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *