Nếu không biết đau thì không thể đứng lên khi gục ngã.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 63
Chuyên mục Câu nói bất hủ