Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.

Đăng bởi Hùng Dũng - Lượt xem 12
Chuyên mục Danh ngôn về hạnh phúc