Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về cuộc sống / Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng đừng ngần ngại hỏi người nào đó đầu tiên.

Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng đừng ngần ngại hỏi người nào đó đầu tiên.

Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng đừng ngần ngại hỏi người nào đó đầu tiên.

Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng đừng ngần ngại hỏi người nào đó đầu tiên.

If you ever need anything please don’t hesitate to ask someone else first.

Xem thêm:  Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống.

Check Also

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *