Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về cuộc sống / Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.

Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.

Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.

Muốn trở thành người khác là một sự mà bạn đang có.

Wanting to be someone else is a waste of the person you are.

Xem thêm:  Tập hợp những bài thơ 8 chữ chế bựa, hài hước nhất hành tinh

Check Also

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *