Home Những câu danh ngôn hay Mọi chuyện đều tốt đẹp vào ngày hôm nay. Đó là ảo tưởng của chúng ta.