Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn vui hài hước / Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc ta yêu nhau.

Gravitation is not responsible for people falling in love.

Xem thêm:  Cô đơn, đó là khi không có ai để trò chuyện. Siêu cô đơn, đó là khi rất đông người xung quanh nhưng chẳng có chuyện gì để nói cùng nhau.

Check Also

Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *