Home Những câu danh ngôn hayNhững câu danh ngôn vui hài hước Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.