Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.

Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.

Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.

Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.

Enthusiasm is the match that lights the candle of achievement.

Xem thêm:  Khi chúng ta tìm kiếm để phát hiện những điều tốt nhất ở người khác, chúng ta tìm được những điều tốt nhất ở bản thân.

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *