Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về hạnh phúc / Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

Không phải những người đẹp là người , mà những người là những người đẹp.

Xem thêm:  Soạn văn Đức tính giản dị của Bác Hồ ngữ văn 7

Check Also

Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.

Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.

Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *