Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 1.6k
Chuyên mục Danh ngôn về công việc