Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về cuộc sống / Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.

No man has received from nature the right to command his fellow human beings.

Xem thêm:  Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghị tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật.

Check Also

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *