Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về cuộc sống / Không ai đáng để được gọi là một kẻ thù, tất cả đều là ân nhân của bạn, và không ai làm bạn bị tổn hại.Bạn không có kẻ thù, ngoại trừ chính mình.

Không ai đáng để được gọi là một kẻ thù, tất cả đều là ân nhân của bạn, và không ai làm bạn bị tổn hại.Bạn không có kẻ thù, ngoại trừ chính mình.

Không ai đáng để được gọi là một kẻ thù, tất cả đều là ân nhân của bạn, và không ai làm bạn bị tổn hại.Bạn không có kẻ thù, ngoại trừ chính mình.

Không ai đáng để được gọi là một , tất cả đều là ân nhân của bạn, và không ai làm bạn bị tổn hại. Bạn không có , ngoại trừ chính mình.

No one is to be called an enemy, all are your benefactors, and no one does you harm. You have no enemy except yourselves.

Xem thêm:  Bình luận ý kiến: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Check Also

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *