Home Những câu danh ngôn hay Khi tôi nói ĐƯỢC với cuộc đời, cuộc đời cũng nói ĐƯỢC với tôi.