Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ.

Đăng bởi Mạnh Sang - Lượt xem 1.6k
Chuyên mục Danh ngôn về phụ nữ