Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.

Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.

Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.

Khi không có , bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.

Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it.

Xem thêm:  Chăm chỉ là mẹ của may mắn.

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *