Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Đăng bởi Hùng Dũng - Lượt xem 2.2k
Chuyên mục Danh ngôn về đạo đức Danh ngôn về gia đình