Home / Những câu danh ngôn hay / Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.

Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.

Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.

Hãy : Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.

Be optimistic: It’s the best droop therapy.

Frank Tyger

Xem thêm:  Câu cá và cần câu

Check Also

Khi tôi nói ĐƯỢC với cuộc đời, cuộc đời cũng nói ĐƯỢC với tôi.

Khi tôi nói ĐƯỢC với cuộc đời, cuộc đời cũng nói ĐƯỢC với tôi.

Khi tôi nói ĐƯỢC với cuộc đời, cuộc đời cũng nói ĐƯỢC với tôi. As …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *