Home Những câu danh ngôn hay Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.