Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.

Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.

Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.

Hầu hết những điều quan trọng trên đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút nào.

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

Xem thêm:  Tôn trọng và trân quý người khác chính là đang tạo phúc cho bản thân mình!

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *