Home Những câu trích dẫn hayNhững câu trích dẫn hay về cuộc sống Giữa bên lợi ích và bên thiệt hại vĩnh viễn mâu thuẫn. Bản năng của con người luôn có xu hướng tìm lợi ích tránh thiệt thòi.