Home Những câu danh ngôn hay Giàu sang phú quý triệu người kính. Bần cùng nghèo khó vạn người khinh