Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

The value of an idea lies in the using of it.

Xem thêm:  Giới thiệu tác phẩm Đức tính giản dị của Bác Hồ

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *