Home / Những câu tục ngữ hay / Gái đĩ già mồm

Gái đĩ già mồm

Gái đĩ già mồm

Gái đĩ già mồm, kẻ trộm trắng răng.

Xem thêm:  Lành cho đường, dữ thêm trượng

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. Xem thêm:  Ai giàu ba họ, ai khó ba đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *