Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.

Đăng bởi Mạnh Sang - Lượt xem 2.2k
Chuyên mục Danh ngôn về hạnh phúc Danh ngôn về tự do