Home Những câu danh ngôn hay Đừng tự trách cứ bản thân mình nữa, tất cả là quá khứ, bạn không còn sống ở đó nữa.