Đừng cố giữ những gì ngoài tầm với. Mây của trời hãy để gió cuốn đi.

Đăng bởi Lê Sơn - Lượt xem 4.6k
Chuyên mục Danh ngôn nổi tiếng